KeyNegotiators

Klucz do sukcesu

Bazujac na najlepszych praktykach wyniesionych dzieki wspolpracy z czolowymi na swiecie akademickimi osrodkami, takimi jak Oxford czy Harvard jestesmy w stanie dostarczyc Panstwu najbardziej efektywne narzedzia podnoszenia kompetencji negocjacyjnych. Oferujemy tylko rozwiązania szyte na miarę. Wszelkie narzedzia rozwojowe i charakter dzialan dostosowujemy ściśle do specyfiki firmy i sytuacji negocjacyjnej, bazując na szczegółowej analizie potrzeb, wyzwaniach, jaki i oczekiwaniach oraz celach strategicznych Panstwa firmy. Korzystając z międzynarodowego know-how, metodologii i doświadczenia biznesowego prowadzimy projekt od A do Z - stale celując w najlepsze możliwe rozwiązanie dla Panstwa organizacji, gdyż Wasz sukces jest naszą dumą.

Nasze podejście

Postrzegamy negocjacje jako proces obejmujący przygotowanie, ustalenie i dotrzymywanie obietnic. W słowie obietnica kryje się to, co dla nas istotne - zobowiązanie i jego ustalony termin, możliwe tylko w atmosferze zaufania i przy właściwej relacji obu stron. Uważamy, że dobry negocjator nie musi przestawać być sobą, a rozwój kompetencji i stylu negocjowania jest ściśle uwarunkowany charakterem człowieka, a nie nauką nienaturalnych zagrań.

● Decyzja czy negocjować (czy są alternatywne lepsze formy osiągnięcia naszych celów)
● Przygotowanie do negocjacji (przygotowanie = pewność siebie)
● Negocjacje
● Ocena i podsumowanie przebytych negocjacji
● Wdrażanie ustaleń, realizacja porozumienia
● Ewaluacja efektów porozumienia
● Ponowna analiza sytuacji negocjacyjnej
● Utrzymywania i pogłębianie relacji
● Renegocjacje

Nasza postawa

● Pozytywne nastawienie
● Atmosfera zaufania
● Charyzma – zarażamy zaangażowaniem i pasją!

Jak szkolimy

Duży nacisk kładziemy na ocenę kompetencji negocjacyjnych, feedback oraz monitoring wdrażanych zmian. Bazujemy na autorskiej metodzie Negotiation Assessment Centre (NAC).

● korzyść : Klient otrzymuje profil kompetencji swoich negocjatorów

Mierzymy zarówno wyniki ilościowe i jakościowe

● korzyść : wie jaki osiągnął rezultat oraz w jakim stylu to zrobił i jak zbudował relację.

Uczymy przez nauczanie. Wg. konceptu piramidy uczenia się opracowanej przez National Training Labratories Institute in Bethel, Maine, najbardziej efektywne pod względem stopnia zapamiętywania treści okazuje się praktyka (ok.70%) i nauczanie (ok.90%)

● korzyść : maksymalizacja efektywności szkolenia, kształcenie liderów negocjacji, instruktorów - po szkoleniu klient będzie miał ludzi którzy będą szkolić następnych

Warsztaty zawierają elementy treningu interpersonalnego i grywalizacji ze szczególną uwagą na włączenie spontanicznych zachowań grupy w proces szkolenia.

● korzyść : dobra zabawa, symulacje realnych warunków, wzrost motywacji uczestników szkolenia)

Szkolimy w 2-3 trenerów, co umożliwia w istotnych momentach dzielenie grupy na mniejsze zespoły. Przy większych projektach pracujemy ze współpracującymi trenerami-praktykami.

● korzyść : mniejsze grupy = dokładniejsze skupienie na jednostce, współpracujący trenerzy = spotkanie mych potrzeb jeśli mam większa grupę by było dokładnie i różnorodne przykłady

Narzędzia

Wykorzystujemy autorskie casy dopasowane do realnych sytuacji klienta o rosnącym stopniu trudności.

Dostarczamy narzędzia, które pozwalają się przygotować i dokonać ewaluacji

● korzyść : mając rzetelne narzędzia oceny, klient może porównać efektywność swoich negocjatorów i planować ich rozwój)

Po szkoleniu otrzymasz pełen feedback, także nagrania i raporty indywidualne

● korzyść : materiały do analizy i oceny oraz archiwizacji

Referencje Zapisy i kontakt

  Nasi eksperci i negocjatorzy prowadzili szkolenia i programy rozwojowe m.in. dla następujących firm i organizacji:

 • NORD FISH
 • NORDEA LIFE&PENSIONS
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • MAKRO CASH&CARRY
 • EUROCASH
 • PAPYRUS
 • DE HEUS
 • EKOPLON
 • PZU
 • THE GRADE
 • FUNDACJA IM. LESŁAWA PAGI
 • ODIDO

  Pełna lista firm z którymi współpracowaliśmy dostępna na życzenie.